3 maanden uitstel van betaling

U begint pas af te betalen na 3 maanden dus de eerste 3 maanden betaalt u niets!

Enkel geldig op klassieke leningen op afbetaling. Door het 3 maanden toegekende uitstel van betaling zal het totale af te betalen bedrag verdeeld worden over de resterende maandelijkse afbetalingstermijnen in plaats van het oorspronkelijk totaal aantal voorziene maandelijkse afbetalingstermijnen. Hierdoor zullen de maandelijks af te betalen bedragen hoger liggen. Het uitstel van betaling doet noch de afbetalingstermijn later starten noch verlengen.

Onder voorbehoud van aanvaarding van uw kredietaanvraag door Alpha Credit n.v., kredietgever, St-Lazaruslaan 4-10/3, 1210 Brussel, BTW BE 0445.781.316, RPR Brussel. Adverteerder: Honda Motor Europe Ltd. Belgian Branch, agent in nevenfunctie, Sphere Business Park -  Zoning Doornveld 180, 1731 Zellik, BTW BE0467.016.396, RPR Brussel.

Voorwaarden:

Deze actie is enkel geldig op de aankoop van een nieuwe Honda uit stock. Enkel geldig voor leningen op afbetaling met minimum 15% voorschot en voor verkopen van 15/06/2020 tot en met 31/08/2020, niet geldig voor Fleet. Voor meer informatie met betrekking tot de voorwaarden, gelieve contact op te nemen.

Opgelet: Geld lenen kost ook geld.